انواع تسمه لاستیکی

تسمه نقاله
انواع تسمه نقاله ها به شرح ذیل می باشند :

تسمه نقاله مقاوم در برابر سایش

روکش رویه این نوع تسمه نقاله ها از جنس لاستیک مقاوم در مقابل سایش طراحی شده است. استفاده از این تسمه نقاله ها برای حمل بارهایی که

سایش بالایی دارند و روکش تسمه نقاله های معمولی قادر به مقاومت در مقابل این سایش نیستند توصیه می شود.

تسمه نقاله مقاوم در برابر حرارت

روکش رویه و زیره این نوع تسمه نقاله صاف و هموار است.

تسمه نقاله لب بسته

انواع تسمه نقاله فوق الاشاره می تواند بصورت لبه باز ﴿منجید از عرض تسمه قابل مشاهده می باشد﴾ و لبه بسته ﴿منجید از عرض تسمه قابل

مشاهده نخواهد بود﴾ تولید شود. روکش رویه این تسمه نقاله ها از لاستیک هایی ساخته شده که تا حرارت ۱۵۰ درجه سانتیگراد مقاوم می باشد.

این تسمه ها قادر است انواع بار با دمای تا ۱۵۰درجه سانتیگراد را تا مسافت نسبتاً طولانی تحمل کند.

تسمه نقاله مقاوم در برابر روغنها

روکش رویه و زیره این نوع تسمه نقاله در مقابل انواع روغن ها مقاوم است.

این تسمه نقاله ها برای حمل و نقل بارهای آغشته به روغن مورد استفاده قرار می گیرد

باید توجه داشت استفاده از تسمه نقاله های لاستیکی با روکش معمولی در محیط های

روغنی به هیچ وجه صحیح نیست زیرا روغن باعث تورم و جدا شدن لاستیک از پارچه یا استخوان بندی تسمه و پارگی آن می شود .

تسمه نقاله با آج گریپ

روکش رویه این تسمه نقاله دارای فرو رفتگی و برجستگی است که از لغزش بار در شیبهای با زاویه نسبتاً تند جلوگیری میکند.این تسمه حداکثر به

عرض ۱۴۰ سانتی متر تولید می شود .

تسمه نقاله با آج v شکل

به ارتفاع ۱ سانتی متر می باشد که در فواصل ۱۵ سانتی متری تکرار و در عرضهای ۵۰،۶۰،۷۰،۸۰ سانتی متری تولید می شود این نوع تسمه نقاله

برای مصارف خاص و بر اساس زاویه شیب حمل نوع بار مورد استفاده قرار می گیرد .

تسمه نقاله برای مصارف عام

شیمیایی از قبیل روغن، اسید و باز به داخل تسمه نداشته و درنتیجه باز شدن لایه ها بخاطر پوشش لاستیکی لبه ها از بین می رود.

شرایط انبار و نگهداری تسمه نقاله

محل ایده آل نگهداری تسمه ، دمای کم ، نور کم و محیط بدون رطوبت است.

دیدگاهتان را بنویسید