نوارکرکره یاآکاردیونی تسمه نقاله(بغل بندتسمه)

T T1 T2

جهت دریافت اطلاعات بیشتر باماتماس بگیرید

TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980

دیدگاهتان را بنویسید