اتصالات جداشونده تسمه نقاله

بست سوزنی تسمه نقاله

tabellenbild_01a_gtabellenbild_02a_g

tabellenbild_05a_g tabellenbild_08a_g

ank ank1 ank8 ank9 bild_home englisch_Image_36

ank3 ank5

an an0 an01

بست پیچ و مهره ای تسمه نقاله

pich2tabellenbild_11a_g

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

بست تک بیچ خاردار قاشقک تسمه الواتور

pichpich11

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید