تسمه تایمینگ وکیوم

2 Taller1 untitled vaccum-coated-belt-250x250

0369 0369B

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

ll ll1 ll2 ll3 ll4 ll5 ll6 ll7 ll8

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

 

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیرید

TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980

دیدگاهتان را بنویسید