تسمه تایمینگ سیمدار پلی اورتان

mulco innovativ number 7-2009 mulco innovativ number 8-2009 mulco innovativ number 9-2010

tt tt1 tt2 tt3 tta tta1 tta2 tta3

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

۳۳۹۱۹۹۲۸  ۳۳۹۱۹۹۳۸  ۲۱   ۹۸+

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

tta4 tta5 ttv ttv1 ttv2 ttv3

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

TEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980

دیدگاهتان را بنویسید