تسمه مدولار

تسمه مدولار مشبک

تسمه های مدولار که به اسم زنجیر نقاله پلاستیکی هم شناخته میشوند از نوع پلاستیک مقاوم در برابر حرارت، کشش و سایش میباشند که در

عرض و طولهای مختلف قابل منتاژ میباشند. این تسمه ها برای کاربردهای مختلف انواع متنوعی از جمله رولر (چرخدار) ،پله دار برای سطوح

شیبدار، تخت، مشبک برای خطوط شستشو و … دارند.

5

2013-10-21 15.07.061 2013-10-21 15.07.521 2013-10-21 15.09.061 2013-10-21 15.09.291 2013-10-21 15.13.201 2013-10-21 15.17.031

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

IMG IMG_0001 IMG_0005 IMG_0006

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیریدTEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980

تسمه مدولار فلت

تسمه های مدولار که به اسم زنجیر نقاله پلاستیکی هم شناخته میشوند از نوع پلاستیک مقاوم در برابر حرارت، کشش و سایش میباشند که در

عرض و طولهای مختلف قابل منتاژ میباشند. این تسمه ها برای کاربردهای مختلف انواع متنوعی از جمله رولر (چرخدار) ،پله دار برای سطوح

شیبدار، تخت، مشبک برای خطوط شستشو و … دارند.

DSC05077000 IMG_0004 IMG_0006

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیریدTEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980

تسمه مدولار رولردار

2013-10-21 15.11.581 IMG_0002 IMG_0003

PERSIANBELT – TEHRAN – IRAN

WWW.PERSIANBELT.COM        INFO@PERSIANBELT.COM

جهت دریافت اطلاعات بیشتر با ماتماس بگیریدTEL : (+98) 21 – 33919928              TEL : (+98) 21 – 33919938              FAX : (+98) 21 – 33977980

دیدگاهتان را بنویسید